Ömər Əli Soltan
Ömər Əli Soltan

Valideyn rəyi: Ömər Əli robotexnika və kompüter proqramlarına olan xüsusi marağı onu itcity.academy ilə tanışlığına səbəb olmuşdur.

itcity.academy ilə tanışlığı Ömərdə texnikaya olan bir çox marağı aşkara çıxarmış, bu marağın üzərində işləyərək daha da püxtələşdirmişdir. Uşaqlar kiçik yaşlarından belə qabiliyyətlərinin üzə çıxarılması və inkişafı üçün itcity.academy-nin rolu danılmazdır. Peşəkar və qayğıkeş kollektivi (Kamran müəllim başda olmaqla) bu uğurların bələdçisi və təminatçısıdır. Təşəkkürlər, itcity.academy!